Reklama
 
 
 
Od redakcji 03/2017 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

2017 03 okładka

Szanowni Czytelnicy

 

Szanowni Czytelnicy Jak co roku, już po raz 15., wydanie marcowe dedykowane jest na targi FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2017. Podobnie jak w latach ubiegłych patronujemy temu największemu wydarzeniu branżowemu, a warto podkreślić, iż tegoroczna edycja zgromadziła ponad 180 fi rm. Tak duża liczba wystawców świadczy zarówno o sporym potencjale, jak i kondycji branży HVACR.

 

Potwierdzeniem powyższego są opinie przedstawicieli fi rm wyrażone w przeprowadzonej przez Redakcję ankiecie w pierwszej połowie lutego, wśród fi rm branżowych o profi lu produkcyjnym i dystrybucyjnym (wprowadzających urządzenia na rynek polski). Badanie dotyczyło oceny ubiegłego roku oraz perspektyw rozwoju w 2017 r. Około połowa ankietowanych firm branżowych (całego sektora HVACR) uważa, że był to rok lepszy niż 2015, zaś ok. 30% stwierdziło, że minione 12 miesięcy stanowiły „bardzo dobry” okres w ich działalności. Zaledwie 8% fi rm twierdzi, że miniony rok był podobny do 2015 roku, natomiast żadna nie uważa, by był to rok gorszy. Na uwagę zasługuje również fakt iż, 77% fi rm planuje zwiększyć zatrudnienie, a tylko 23% nie zamierza go zmieniać. Po szczegóły odsyłam do lektury artykułu „Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej”.

 

Równie dobrze jak branża HVACR, rozwija się rynek obiektów magazynowych i magazynowo-produkcyjnych. Jak pisaliśmy w ostatnim wydaniu, w pierwszej części podsumowania roku, w samym tylko III kwartale 2016 r. do użytku oddano ok. 400 tys. m2 powierzchni magazynowych (według BNP Paribas Real Estate), zaś całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej zbliżyła się do 11 mln m2, zaś popyt brutto sięgnął 3 mln m2.

 

W artykule pana Roberta Matysko „Wentylacja hal produkcyjnych, odciągi miejscowe”, przybliżone zostały ogólnie typy stosowanych rozwiązań wentylacji w halach magazynowych i produkcyjnych oraz wymagania dotyczące parametrów, jakie powinny zapewniać odciągi miejscowe dla różnych procesów technologicznych. Prawidłowe projektowanie systemu HVACR w magazynie/ hali produkcyjnej jest zadaniem wieloaspektowym i wymagającym dogłębnej analizy przeznaczenia obiektu – przewidywanych ewentualnych procesów produkcyjnych.

 

Również specjalnych rozwiązań wymagają obiekty takie jak metro. W artykule „Wentylacja pożarowa stacji metra – problemy i wyzwania” autorzy, Wojciech Węgrzyński oraz Grzegorz Krajewski, na podstawie własnych doświadczeń praktycznych omówili wyzwania związane z projektowaniem systemów wentylacji pożarowej podziemnych stacji kolei oraz metra. Obiekty te cechują trudności z doborem poprawnego rozwiązania systemu wentylacji, wymiarowaniem i weryfi kacją skuteczności systemu, właściwym doprowadzeniem powietrza kompensacyjnego, czy zapewnieniem bezpieczeństwa także pośrednim poziomom galerii i antresolom handlowym.

 

Na koniec chciałbym polecić artykuł pana Krzysztofa Kaisera dotyczący prawidłowej eksploatacji instalacji klimatyzacji i wentylacji – a więc wymogów wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji instalacji, a także – w zależności od potrzeb – odpowiednich pomiarów i badań.

 

Zachęcam do lektury również pozostałych, bardzo ciekawych artykułów, jakie zebraliśmy w tym grzbiecie, a których nie udało mi się tutaj Państwu przybliżyć.


 

Z poważaniem

Marek Stachurka-Geller

Redaktor Naczelny

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

  • Pompy ciepła 2015

  • Pompy ciepła 2016

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

  • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

  • Pompy ciepła 2014

  • Pompy ciepła 2012

  • Pompy ciepła 2013

  • Termografia w podczerwieni 2009

  • Pompy ciepła 2010

  • Pompy ciepła 2011

 

 

  02 ss2  omii   kig 134x45 left  

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.