Od redakcji 10/2017 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Okladka 10-2017

 

Szanowni Czytelnicy

 

W ramach porozumienia z Kyoto, Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji CO2 co najmniej o 20% do roku 2020. Dla państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęto Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/ WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, zwaną Dyrektywa ErP. Ma ona na celu między innymi zwiększenie efektywności energetycznej o 20% oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% na terenie UE do roku 2020.

 

W ramach ErP wprowadzono między innymi Rozporządzenie Komisji UE nr 1253/2014 dotyczące ekoprojektu (EcoDesign) systemów wentylacyjnych. Zgodnie z nim dobór central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych musi spełniać obostrzenia obowiązujące od stycznia 2016 roku, jak również podwyższone kryteria, które będą obowiązywać już od stycznia 2018. Należy pamiętać, iż obecne projekty, których realizację przewidziano po 2018 roku, powinny już zakładać dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z założonymi podwyższonymi wymogami odnośnie zużycia energii i sprawności odzysku ciepła min. 73% (min. 68% z medium pośredniczącym).

 

Warto dodać iż zastosowanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych niespełniających wymagań Dyrektywy wiąże się z konsekwencjami nałożonymi przez Inspekcję Handlową, łącznie z koniecznością demontażu tych urządzeń z obiektu.

 

Na jakie inne aspekty warto również zwrócić uwagę dobierając centrale wentylacyjno- klimatyzacyjne, piszą nasi eksperci z firm biorących udział w przeglądzie tych urządzeń w niniejszym wydaniu.

 

Powyższe zagadnienie stanowi część bloku tematycznego poświeconego wybranym rozwiązaniom wentylacji i klimatyzacji obiektów biurowych przedstawionym w artykule Pani Anny Charkowskiej. Dopełnieniem tej tematyki jest ciekawa analiza podejścia do projektowania wyparnych układów chłodzenia dla budynków biurowych i komercyjnych omówiona przez Pana Jerzego Kota.

 

 

Serdecznie zapraszam, a tym czasem życzę ciekawej lektury

 

 

 

Marek Stachurka-Geller

Redaktor Naczelny

 

 

 

POLECAMY WYDANIA SPECJALNE

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2017

 • Pompy ciepła 2015

 • Pompy ciepła 2016

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2015

 • Katalog klimatyzatorów typu SPLIT. Edycja 2016

 • Pompy ciepła 2014

 • Pompy ciepła 2012

 • Pompy ciepła 2013

 • Termografia w podczerwieni 2009

 • Pompy ciepła 2010

Reklama
 • omii

Katalog firm chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja

CHŁODNICTWO: Agregaty (chillery) chłodzone powietrzem, Agregaty (chillery) chłodzone wodą, Agregaty absorpcyjne, Agregaty skraplające, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Chłodnice, Chłodnictwo w transporcie, Chłodziwa i nośniki ciepła, Czynniki chłodnicze, Dry-coolery, Drzwi chłodnicze (okucia, akcesoria), Elementy rozprężające, Filtry - osuszacze czynnika chłodniczego, Komory chłodnicze i zamrażalnicze, Kontenery chłodnicze, Maszyny do produkcji lodu (płatkarki, kostkarki), Materiały termoizolacyjne, Meble chłodnicze i zamrażalnicze, Monobloki chłodnicze, Odolejacze, separtory, Oleje sprężarkowe, Płyty warstwowe, Pompy cyrkulacyjne, Silniki, Siłowniki, Sprężarki chłodnicze, Tunele mroźnicze (kriogeniczne), Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Urządzenia rozmrażające, Wieże chłodnicze, Wyłączniki i przekaźniki czasowe, Wymienniki ciepła (parowacze, skraplacze), Wymienniki płytowe, Zasobniki chłodu, Zawory, Zespoły spręzarkowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

KLIMATYZACJA i WENTYLACJA: Aparatura kontrolno-pomiarowa, Aparaty grzewczo-wentylacyjne, Centrale klimatyzacyjne monoblokowe, Centrale klimatyzacyjne rooftop, Centrale klimatyzacyjne sekcyjne, Chłodnice/nagrzewnice kanałowe, Czerpnie i wyrzutnie, Filtry powietrza, Kanały wentylacyjne, Klapy ppoż. (oddymiające, odcinające), Klimakonwektory, Klimatyzacja samochodowa, Klimatyzatory kompaktowe (przenośne, okienne), Klimatyzatory split, Klimatytory multi splity, Kolektory słoneczne, Kratki, nawiewniki, dysze, Kurtyny powietrzne, Materiały termoizolacyjne, Nasady kominowe, wywietrzniki, Nawilżacze (parowe, zraszające, ultradźwiękowe, komory zraszania), Oczyszczacze powietrza, Odciągi miejscowe, Okapy kuchenne, Osuszacze powietrza, Pompy ciepła, Pompy cyrkulacyjne, Przepustnice, Rekuperatory i regeneratory do odzysku ciepła, Siłowniki, Stropy, belki chłodząco-grzejące, Systemy Super Multi, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, Tłumiki hałasu, Układy i aparatura regulacyjna, zabezpieczająca i nadzorująca, Wentylatory dachowe, Wentylatory oddymiające, przeciwwybuchowe, chemoodporne, Wentylatory osiowe, Wentylatory promieniowe, Wentylatory strumieniowe (oddymiające), Wymienniki gruntowe, Pozostałe akcesoria, Projektowanie, badania, doradztwo techniczne, certyfikacja.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, AKCESORIA: Izolacje akustyczne, termiczne, Materiały i przyrządy lutownicze i spawalnicze, Materiały uszczelniające, Narzędzia, Rury, kształtki, akcesoria, Urzadzenia i środki czyszczące, Urządzenia do inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, Urządzenia do usuwania i napełniania instalacji chłodniczych; recyklingu czynników chłodniczych, Wibroizolacje, Zamocowania i tłumiki drgań.

INNE: Zrzeszenia i organizacje, Oprogramowanie komputerowe, Portale internetowe, Targi, wystawy, szkolenia.